OVER LOGE ARCADE

De loge Arcade werkt gemengd, mannen en vrouwen samen in een traditie die de Rite Moderne wordt genoemd.
De loge is opgericht onder de Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij, N.G.G.V., echter een groot aantal van de oprichtende leden, zijn Vlaamse vrijmetselaars.
Hierdoor is er in deze nog jonge loge een cultuur waar zowel de Nederlander als de Vlaming en hopelijk ook vele andere nationaliteiten zich thuis voelen.

De Rite Moderne onderscheidt zich van andere maconnieke methoden omdat ze zich niet beroept op een god of een hoger wezen. De vrije gedachte en de rede staan centraal.
De meeste loges, waar ook ter wereld staan open voor een vrije invulling van een godsidee. Bij de Rite Moderne is er echter geen sprake (meer) van god in het rituaal.
Men hoeft echter geen atheïst of agnost te zijn om in deze rite te werken: iedereen is er vrij te geloven wat hij of zij wil, net als in loges waar er wel sprake is van een god of een hoger wezen.

De loge werkt gemengd: mannen en vrouwen tezamen. Reeds rond 1900 ontstonden de eerste gemengde loges, nog voor het vrouwenstemrecht algemeen in onze contreien gemeen goed was. Het traditionele beeld van de loge is dat het een mannen aangelegenheid is. Dat is dus geen terecht beeld. Progressieve vrouwen en mannen, die aangesproken worden door de vrijmetselarij werken in een lange traditie te samen.
Vele mannenloges stellen hun werkzaamheden open voor de leden van de gemengde loges.
Zo vinden vrouwen en mannen die ingewijd zijn over de gehele wereld, een plaats in loges.
Net zoals alle organisaties heeft de loge een inhoudelijke kant en een organisatorische. Doordat de orde haar leden en werkwijzen niet openbaar maakt, is het enkel mogelijk om door een omschrijvende manier hierover informatie te geven.

De organisatie van de loge is opgebouwd als een vereniging en de leden hebben stemrecht. Er zijn statuten, huishoudelijke regelementen en er is lidgeld. Al deze zaken worden op een democratische wijze geregeld. Ook de bestuursleden worden gekozen en er zijn bepaalde regels die verhinderen dat een groep mensen teveel macht kan verzamelen. Elke drie jaar zijn er verkiezingen van de besturen.